Περιγραφή και Δραστηριότητες

description

 

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί την ιδιαίτερα επιτακτική στις μέρες μας ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη της ενωμένης Ευρώπης.

Ειδικότερα, το Δίκτυο των έντεκα (11) ευρωπαϊκών πόλεων που δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος:

  1. προωθεί περαιτέρω τη συζήτηση και το διαπολιτισμικό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και για το είδος της Ευρώπης που επιθυμούν οι πολίτες, όχι μόνο αυτοί που υποστηρίζουν την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά ιδίως εκείνοι που την απορρίπτουν, την αμφισβητούν ή θέτουν σκληρά ερωτήματα για το έργο και τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2. διερευνά νέους τρόπους υποκίνησης των πολιτών για συμμετοχή σε δράσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής στο εσωτερικό της.

Υπό το φως των ανωτέρω το πρόγραμμα "FOCUS" στοχεύει να αναδείξει το σημαντικό ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην ενίσχυση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη (ενεργή ευρωπαϊκή ιθαγένεια, αλλά και στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος σε ενωσιακό επίπεδο που επιτυγχάνεται για δύο (2) κυρίως λόγους:

  • διότι, η κοινωνική οικονομία δεν εκλαμβάνει την επιχειρηματική δραστηριότητα ως μονότροπα κερδοσκοπική, και έτσι προσφέρει στους πολίτες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και αγαθά ποιότητας σε τιμές προσιτές, ή ακόμα και χωρίς χρηματική τιμολόγηση, με προστιθέμενη αξία την τοπική ανάπτυξη και την επιστροφή κέρδους προς την τοπική κοινωνία που σε περιόδους οικονομικής κρίσης βιώνει απίστευτα σκληρές συνθήκες επιβίωσης, ώστε να θεωρεί την πολιτική δραστηριοποίηση ως «πολυτέλεια» αφού προέχει η εξυπηρέτηση βασικών αναγκών τροφής και στέγης, και
  • διότι, στις εθελοντικές οργανώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και στους συνεταιρισμούς -που είναι οι κύριοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας- μπορούν να απασχοληθούν πρωτίστως νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες, ΑΜΕΑ και γενικά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, που υποφέρουν περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο εμφανίζουν μειωμένη διάθεση για ενασχόληση με τα κοινά.

 

Δραστηριότητες Προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος "FOCUS" θα πραγματοποιηθούν 4 εκδηλώσεις που θα επιδιώκουν:

  • την κατανόηση των πολιτών της αξίας της εγκαθίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ενίσχυση της επαφής των συμμετεχόντων με την ιστορία και τις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε,
  • την πληροφόρηση των πολιτών για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τη χάραξη δημοσίων πολιτικών, ώστε να εξοικειωθούν με τους τρόπους, τα μέσα αλλά και τα όρια της συμμετοχής τους σε αυτά,
  • την εμβάθυνση της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και το είδος της Ευρώπης που επιθυμούν οι πολίτες της σε μία εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης και γι αυτό και μειωμένης διάθεσης για συμμετοχή στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής στο εσωτερικό της και έντονης αμφισβήτησης του έργου και των επιτευγμάτων της, και
  • την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με τις ευκαιρίες κοινωνικής ενασχόλησης, διαπολιτισμικής εμπλοκής και εθελοντισμού σε φορείς και δομές της κοινωνίας και της οικονομίας, που ενθαρρύνουν και προωθούν περαιτέρω την πολιτική ενασχόληση με τα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο.

 

FaLang translation system by Faboba

Στόχοι του FOCUS

Ενεργή Ευρωπαϊκή ιθαγένεια

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Διαπολιτισμικός διάλογος

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση